2 stk. identiske Ammoniak kølekompressorer Maximize

2 stk. identiske Ammoniak kølekompressorer